Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6

Campbell Consulting

Campbell Immigration là công ty luật di trú chuyên về lĩnh vực đầu tư tại Canada. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào trong việc xử lý thành công các hồ sơ định cư tại Canada và cam kết mang những giá trị tận tâm, minh bạch để tạo dựng niềm tin sâu sắc từ quý khách hàng.

Quá trình sáng lập

Campbell Immigration

about-image

Thành Tựu Trong Lĩnh Vực Tư vấn đầu tư định cư

8240+

Hồ sơ di trú / định cư thành công

1500

Gia đình được đoàn tụ tại Canada

800+

Triệu CAD được duyệt đầu tư vào Canada.

12487

Visa du lịch / du học được duyệt thành công