Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Canada tiếp tục mời 4.200 ứng viên nhập cư cho Express Entry

Canada tiếp tục mời 4.200 ứng viên nhập cư cho Express Entry.

4.200 lời mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada, dành cho các ứng viên Express Entry vừa được phát hành trong ngày 2 tháng 9. Lần rút thăm Express Entry mới nhất này, là đợt rút thăm thứ ba cho tất cả các chương trình kể từ ngày 18 tháng 3. Đây cũng là đợt rút thăm lần thứ 162 được tổ chức bởi cơ quan IRCC.

Điểm CRS tối thiểu trong vòng mời mới nhất này là 475, giảm 1 điểm so với lần rút thăm trước đó, được tổ chức vào ngày 5 tháng 8. 4.200 lời mời nộp đơn xin thường trú là lần phát hành nhiều nhất cho Express Entry, kể từ vòng mời ngày 19 tháng 2 với 4.500 lời mời được phát hành. Số lượng lớn thư mời được phát hành ngày hôm nay là một dấu hiệu cho thấy, Canada vẫn cam kết chào đón người nhập cư vào năm 2021 và hơn thế nữa.

Cơ quan IRCC đã phát hành 3.900 ITA thông qua Express Entry mỗi hai tuần trong suốt năm 2020. Nhưng mỗi đợt rút thăm đều xen kẽ giữa tất cả các chương trình cụ thể khác nhau. Trong buổi rút thăm hôm nay, 300 lời mời nữa đã được cấp cho các ứng viên nhập cư.

Express Entry là hệ thống ứng dụng quản lý nhóm ứng viên cho ba lớp nhập cư kinh tế chính của Canada - Chương trình Federal Skilled Worker (FSWP), Lớp Federal Skilled Trades Class (FSTC) và Canadian Experience Class (CEC).

Lần rút thăm hôm nay là lần rút thăm thứ 29 trong năm nay, nâng tổng số ITA được phát hành lên 69,950.

Cơ quan IRCC đã sử dụng quy tie-break của mình trong lễ bốc thăm hôm nay. Mốc thời gian được sử dụng là ngày 2 tháng 9 năm 2020, vào lúc 14:17:32 UTC. Điều này có nghĩa, tất cả các ứng viên có điểm CRS trên 475, cũng như những ứng viên có điểm 475 đã nhập hồ sơ của họ trong nhóm Express Entry trước ngày và giờ đã chọn, đều nhận được ITA trong vòng mời này.

Quy tắc tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm CRS. Điểm CRS của ứng viên vẫn là yếu tố chính để chọn ứng viên được mời nộp đơn xin thường trú.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm CRS giới hạn bao gồm quy mô của lần rút thăm và thời gian giữa các lần rút thăm.

Các ứng viên đủ điều kiện cho mỗi chương trình được cấp điểm theo CRS của Express Entry, điểm này cho điểm cho các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc có kỹ năng và trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Chính phủ Canada có tiêu chuẩn xử lý là sáu tháng đối với các đơn xin thường trú được nộp qua hệ thống Express Entry.