Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Chính phủ Canada cam kết hỗ trợ nhập cư diện vợ chồng

Chính phủ Canada cam kết hỗ trợ nhập cư diện vợ chồng trong tương lai, ngay khi dịch Covid - 19 qua đi.

Chính sách định cư theo diện kết hôn một lần nữa sẽ được nới lỏng tại Canada, đặc biệt điều kiện nới lỏng này cũng được áp dụng ngay cả khi người được bảo lãnh không đủ các yếu tố cần thiết để sống tại Canada Theo IRCC, để thể hiện quan điểm nhân đạo của mình, chính phủ Canada mong muốn hỗ trợ hết mình để các gia đình có thể đoàn tụ bên nhau, tránh việc chia rẽ các cặp đôi hiện đang sinh sống cùng nhau tại Canada.

Mặc dù bạn có thể được được thông qua quy định này ngay cả khi không có mặt tại Canada, IRCC có các chính sách cho phép mọi người đăng ký bảo trợ cho người phối ngẫu hoặc vợ/chồng, với tư cách là người di cư không có tư cách mà không bị buộc phải rời đi. Cặp vợ chồng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khác để làm đơn đơn xin làm thường trú thành công. Mặc dù công dân Canada có thể bảo trợ cho các người thân của họ ở nước ngoài bất kể tình trạng nhập cư, họ vẫn phải ký một cam kết để giữ một lời hứa với chính phủ rằng họ sẽ hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của người phối ngẫu hoặc đối tác và con cái phụ thuộc của họ. Yêu cầu cam kết này sẽ tùy thuộc vào nơi mà họ sinh sống, tại Quebec và từ những khu vực khác của Canada.

 

Theo luật pháp Canada hiện hành, những đối tượng ở lại Canada mà không có giấy tờ hợp lệ có thể bị trục xuất. Những trường hợp này bao gồm:

- Những người ở lại Canada quá thời hạn ghi trên visa du lịch, du học, làm việc.

- Những người học và làm việc tại Canada mà không có giấy phép.

- Những người vào Canada mà không có visa hoặc các giấy tờ khác theo yêu cầu.

- Những người vào Canada mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch hợp lệ.

 

Những trường hợp không thuộc diện thiếu giấy tờ hợp lệ:

- Những người đã từng bị trục xuất khỏi Canada và quay lại Canada không hợp lệ.

- Những người vào Canada dùng giấy tờ giả mạo hoặc sai thông tin.

- Những người bị lệnh trục xuất khỏi Canada vì những lý do khác với những trường hợp nêu trên.