Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

DỊCH VỤ CANADA CUNG CẤP LỊCH LẤY SINH TRẮC HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 01/12/202

Khách hàng của IRCC có thể bắt đầu đặt lịch để lấy sinh trắc học trực tuyến kể từ Thứ Hai ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020, hệ thống đặt lịch hẹn của Service Canada để lấy sinh trắc học sẽ hoạt động trở lại.

Điều này cho phép khách hàng của Bộ Di trú Canada đặt lịch hẹn trực tuyến để lấy sinh trắc học của riêng họ một cách hiệu quả hơn.

Các nhân viên của Dịch vụ Canada đã bắt đầu gọi điện cho các khách hàng của IRCC để lên lịch các cuộc hẹn sinh trắc học từ giữa tháng 9. Mặc dù có hiệu lực vào thứ Hai, nhưng những khách hàng chưa được liên hệ nên sử dụng công cụ lập lịch trực tuyến để đặt lịch hẹn sinh trắc học, như đã nêu trong thư hướng dẫn sinh trắc học của họ.

IRCC cho biết khách hàng nên đặt lịch hẹn tại văn phòng Service Canada gần họ nhất. Dịch vụ đi lại không khả dụng nên chỉ những người có lịch hẹn mới có thể gửi sinh trắc học của họ tại các địa điểm của Service Canada.

Những người nộp đơn xin thường trú nhân chưa nộp sinh trắc học trong vòng 10 năm qua sẽ cần một cuộc hẹn để lấy sinh trắc học trong quá trình xử lý đơn xin nhập cư của họ.

IRCC cũng lưu ý rằng miễn trừ sinh trắc học tiếp tục có hiệu lực đối với những người nộp đơn tạm trú ở Canada và những người đăng ký thường trú đã nộp sinh trắc học của họ trong 10 năm qua.