Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Express Entry: 3,343 Ứng Viên CEC Đã Nhận Được Lời Mời Nhập Cư

Canada tiếp tục tổ chức đợt bốc thăm mới vào ngày 23 tháng 7, vòng mời thứ hai được tổ chức trong hai ngày liên tiếp với 3.343 ứng viên CEC được nhận lời mời.

Canada tiếp tục phát hành 3.343 lời mời nhập cư

Canada tiếp tục tổ chức đợt bốc thăm mới vào ngày 23 tháng 7, vòng mời thứ hai được tổ chức trong hai ngày liên tiếp.

Tổng cộng có 3.343 ứng viên CEC được nhận lời mời lần này. Chỉ cần điểm CRS đạt 445 là đủ để đảm bảo nhận được ITA. Điểm CRS được cắt giảm trong ngày 23.07 cao hơn 14 điểm so với lần rút thăm trước. Cụ thể vào lần rút thăm CEC trong ngày 25 tháng 6 điểm CRS đã cắt giảm chỉ còn 431 điểm. Sự gia tăng điểm CRS lần này, là do nhiều thí sinh được đưa vào nhóm trong tháng qua, sau khi Canada tổ chức bốc thăm cho tất cả các chương trình vào ngày 8 tháng 7.

Cơ quan IRCC đã tổ chức nhiều buổi rút thăm chương trình này kể từ khi đại dịch bùng phát, khiến biên giới Canada bị đóng cửa từ tháng 3. Tất cả đều diễn ra ngay đợt rút thăm đặc biệt của Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) diễn ra.

Buổi rút thăm hôm nay được thực hiện theo quy tắc tie-break. Quy tắc tie-breal vốn được sử dụng để xếp hạng các ứng cử viên có cùng số điểm CRS dựa trên ngày và thời gian hồ sơ được tạo. Tie-break cho buổi rút thăm hôm nay được thực hiện vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 lúc 15:16:55 UTC. Điều này có nghĩa là các ứng cử viên có điểm CRS là 445 chỉ được mời nếu hồ sơ của họ được gửi trước ngày và giờ này.

Tổng số lời mời phát hành cho năm 2020 tính tới nay đã lên tới 57.700.

Hệ thống Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống của chính phủ liên bang sử dụng, nhằm quản lý các đơn xin  cho Canada.

Việc nhập cư vào Canada được quản lý bởi chính phủ liên bang. Express Entry là hệ thống giúp chính phủ quản lý các đơn xin nhập cư của ba chương trình gồm: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, và Canadian Experience Class.

Những người đủ điều kiện tham gia một trong những chương trình này sẽ phải gửi hồ sơ của họ vào nhóm Express Entry, nơi họ sẽ nhận được điểm CRS dựa trên các yếu tố: như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, giáo dục và khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Con số ITA phát hành này vượt xa con số cùng kỳ năm ngoái mặc cho việc COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch nhập cư. Các ứng viên muốn gửi hồ sơ Express Entry của họ vẫn có thể làm như vậy mặc dù có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến COVID-19. IRCC tiếp tục chấp nhận đệ trình lên hệ thống Express Entry.