Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

KẾT QUẢ NHẬP CƯ PNP CỦA CANADA 11/2020

Chương trình Đề cử cấp tỉnh hiện là chương trình lớn thứ hai của đất nước về nhập cư kinh tế. Tháng 11 này, các tỉnh của Canada tiếp tục mời những người nhập cư có hy vọng đi vào vòng tiếp theo của quá trình nhập cư.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), bắt đầu khiêm tốn vào năm 1998 với việc tiếp nhận khoảng 200 người đến Canada, giờ đây sẽ thu nhận hơn 80,000 thường trú nhân mới mỗi năm. Ít nhất 3,744 ứng cử viên nhập cư đã nhận được lời mời thông qua một chương trình nhập cư của tỉnh trong tháng qua.

PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ Canada tham gia lựa chọn một lượng người nhập cư kinh tế mỗi năm và đề cử họ cư trú lâu dài.

Hiện có hơn 80 luồng PNP ở 11 tỉnh và vùng lãnh thổ, và mỗi luồng được thiết kế để nhắm đến mục tiêu là những người nhập cư đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động cụ thể của các vùng đó. Ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia, hiện có ít nhất một luồng PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các luồng PNP được liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP 'Nâng cao', cho phép một tỉnh chọn các ứng viên Express Entry và mời họ đăng ký đề cử cấp tỉnh. Những luồng này cho phép các tỉnh đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống này quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada — Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class and Canadian Experience Class

Các ứng viên Express Entry được một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đề cử sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện.

Các luồng PNP hoạt động bên ngoài Express Entry được gọi là PNP ‘Cơ sở’, cũng có thể đề cử các ứng viên, những người sau đó theo đuổi hộ khẩu thường trú bên ngoài hệ thống Express Entry.

Dưới đây là tổng quan về cập nhật chương trình các tỉnh và các vòng mời từ tháng 11:

British Columbia

 • Đã mời 360 ứng cử viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP vào ngày 24/11.
 • Đã mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 17/11. Đây là buổi rút thăm Thử nghiệm Công nghệ.
 • Mời 358 ứng viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP vào ngày 10/11.
 • Đã mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 03/11. Đây là buổi rút thăm Thử nghiệm Công nghệ.

Manitoba

 • Đã mời 196 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào ngày 19 tháng 11.
 • Đã mời 205 ứng viên, bao gồm 7 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào ngày 05 tháng 11.

Newfoundland và Labrador

 • NLPNP đang tạo ra một luồng PNP mới, Kỹ năng ưu tiên Newfoundland và Labrador, nhắm mục tiêu đến những cá nhân có trình độ cao và có kỹ năng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhu cầu của tỉnh.

Ontario

 • Đã mở lại Chương trình Đề cử tỉnh bang Ontario dành cho Du học sinh tốt nghiệp vào ngày 26 tháng 11 mới đây. Tuy nhiên chương trình này vừa tạm đóng vì một số lý do kĩ thuật và có thể sẽ mở lại trong th gian sớm nhất.
 • Đã đạt đủ chỉ tiêu cho năm 2020 theo diện Employer Job Offer: In-Demand Skills stream vào ngày 16 tháng 11. Chương trình sẽ không mở lại trong năm 2020 cũng như nhận thêm hồ sơ bổ sung nào khác cho đến khi có thông báo mới.
 • Đã phát hành 443 Thư bày tỏ nguyện vọng đến các ứng viên Express Entry thông qua diện Ontario’s Express Entry Human Capital Priorities vào ngày 12 tháng 11. Trong đó có 09 nghề đủ điều kiện.
 • Thông báo rằng Thí điểm Nhập cư Khu vực Ontario đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 vào ngày 05 tháng 11. Các đơn xin sẽ tiếp tục được xử lí vào năm 2021.
 • Đã phát hành 726 lời mời cho các ứng viên Express Entry hôm nay thông qua các diện Ontario’s Express Entry French-Speaking Skilled Worker and Skilled Trades vào ngày 04 tháng 11.

Đảo Hoàng tử Edward

 • Đã mời 221 ứng viên nộp đơn thông qua các diện Lao động & Express Entry. Thêm 33 lời mời được phát hành trong danh mục Doanh nhân Giấy phép Lao động Kinh doanh. Cả hai đợt bốc thăm được tổ chức vào ngày 19/11/2020.

Saskatchewan

 • Đã giới thiệu 10 điểm mới trong hệ thống xếp hạng SINP cho các ứng viên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh vào ngày 24 tháng 11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các diện Express Entry và Occupations In-Demand của SINP.
 • Đã mời 551 ứng viên từ các diện Express Entry và Occupations In-Demand của SINP vào ngày 19 tháng 11. Chỉ một số nghề nhất định mới được xem xét.
 • Đã mời 532 ứng viên từ các diện Express Entry và Occupations In-Demand của SINP. Chỉ một số nghề nhất định được xem xét vào ngày 03 tháng 11.