Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Ontario Mời 21 Doanh Nhân Trong Đợt Rút Thăm Nhập Cư Mới

Ontario đã đưa ra 21 lời mời nhập cư theo diện nhập cư Doanh nhân tại tỉnh bang này.

91 doanh nhân đã nhận được lời mời nhập cư trong năm 2020

 

Theo CIC, Ontario đã đưa ra 21 lời mời nộp đơn cho ứng viên theo Diện Doanh nhân. Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP) đã tổ chức bốc thăm vào ngày 26 tháng 8. Các ứng cử viên nhận được điểm Expressions of Interest (EOI) trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 năm 2019 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020 đã được xem xét cho đợt rút thăm này.Thư mời đã được cấp cho những ứng viên có điểm EOI từ 144 đến 200.

Đây là lần rút thăm thứ tư của loại hình này vào năm 2020, nâng tổng số doanh nhân được mời lên 91 người.

Diện Doanh nhân đưa ra các yêu cầu đủ điều kiện phụ thuộc vào vị trí doanh nghiệp đang được đề xuất ở Ontario. Các cải cách gần đây cũng đã giảm giá trị ròng tối thiểu và các yêu cầu đầu tư.

Giá trị ròng cần thiết cho hoạt động kinh doanh được đề xuất trong Greater Toronto Area hiện là 800.000 đô la, giảm từ 1,5 triệu đô la và khoản đầu tư cần thiết hiện là 600.000 đô la giảm từ 1 triệu đô la.

Các doanh nhân bên ngoài GTA cần có giá trị ròng 400.00 USD thay vì 800.000 USD. Bây giờ họ cần một khoản đầu tư tối thiểu là 200.000 đô la thay vì 500.000 đô la.

Ứng viên cần 24 tháng kinh nghiệm kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao trong vòng 60 tháng qua. Trước đây, các ứng viên cần 36 tháng kinh nghiệm trong cùng một khung thời gian.

 

Yêu cầu tối thiểu để nhận được đề cử

Diện doanh nhân được thiết kế để thu hút những cá nhân đang tìm cách thực hiện sáng kiến ​​kinh doanh mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Các ứng viên thành công nhận được thư hỗ trợ giấy phép lao động tạm thời để thành lập doanh nghiệp tại Ontario. Thư hỗ trợ dựa trên một thỏa thuận và nếu doanh nhân tuân thủ các mục tiêu đầu tư và tạo việc làm được nêu trong thỏa thuận, họ có cơ hội được đề cử làm thường trú nhân Canada.

Doanh nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau để được đề cử sau khi họ đã thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các thỏa thuận hoạt động. Có được chứng nhận đề cử thành công cho phép người nộp đơn đăng ký thường trú nhân Canada.

Các doanh nhân nộp đơn xin đề cử từ Ontario sau khi doanh nghiệp đã được thành lập phải đáp ứng những tiêu chí sau:

  • Chứng minh trình độ ngôn ngữ chính thức ở cấp độ 4 Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) hoặc tương đương;
  • Đáp ứng các yêu cầu cư trú của chương trình, người nộp đơn phải cư trú thực tế tại Ontario trong 75 phần trăm (chín tháng trong năm) của khoảng thời gian họ đang thành lập doanh nghiệp tại Ontario (tức là thời gian thực hiện thỏa thuận);
  • Doanh nhân phải tham gia tích cực vào việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Những người được đề cử cũng phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện của Performance Agreement, bao gồm thông tin có trong EOI và kế hoạch kinh doanh, trong vòng 20 tháng sau khi đến Ontario.