Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Tỉnh Bang Ontario Mời 24 Doanh Nhân Nhập Cư Trong Đợt Rút Mới Nhất

Theo CIC, 24 lời mời nhập cư đã được phát hành cho các ứng viên doanh nhân với số điểm từ 134.

Vào ngày 24/06 vừa qua, chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) đã tổ chức buổi rút thăm nhập cư định kỳ. Theo đó, tỉnh bang Ontario đã ban hành tổng cộng 24 lời mời cho các ứng viên hiện đang trong Luồng nhập cư doanh nhân. Và chỉ những ứng viên có EOI mà tỉnh bang Ontario nhận được từ ngày 22 tháng 11 năm 2019 đến 19 tháng 06 năm 2020 mới đủ điều kiện tham gia trong đợt rút này.  

Lời mời đăng ký đã được phát cho những thí sinh có điểm EOI trong khoảng từ 134 đến 200. Đây được tính là lần rút thăm thứ ba của loại hình này trong năm 2020, nâng tổng số ứng viên là doanh nhân được mời lên tới 70.

Luồng doanh nhân OINP được thiết kế để thu hút các doanh nhân và chủ doanh nghiệp ở nước ngoài đến Canada bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Điều kiện để nhận lời mời trong luồng Doanh nhân phụ thuộc vào nơi mà doanh nghiệp đang được đề xuất. Những cải cách gần đây cũng đã hạ thấp giá trị tối thiểu và yêu cầu đầu tư.

Giá trị vốn hoá cần thiết cho doanh nghiệp được đề xuất trong Khu vực Greater Toronto (GTA) hiện là 800.000 đô la, con số này đã giảm từ mức 1,5 triệu đô la. Ngoài ra, khoản đầu tư cần thiết hiện nay là 600.000 đô la, giảm từ mức 1 triệu đô la.

Các doanh nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư bên ngoài khu vực GTA cần tối thiểu 400,00 đô la giá trị ròng, thay vì 800.000 đô la như trước đây. Bây giờ họ cần một khoản đầu tư tối thiểu 200.000 đô la thay vì 500,00 đô la.

Ứng viên cần đủ 24 tháng kinh nghiệm kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao trong vòng 60 tháng qua. Trước đây, ứng viên cần 36 tháng kinh nghiệm trong cùng một khung thời gian.