Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Tỉnh bang Saskatchewan mời 535 ứng viên theo diện PNP

Ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại tỉnh bang Saskatchewan đã tổ chức buổi rút thăm mới để mời 535 ứng viên nhập cư nộp đơn theo diện thường trú nhân.

 

Chương trình Đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã gửi lời mời đến các ứng viên trong danh mục Express Entry và danh mục Occupations In-Demand.

Cho đến nay, SINP đã mời được tổng số 2.740 ứng viên cho danh mục Occupations In-Demand. Kết hợp với 2.245 ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh, thông qua danh mục phụ Express Entry. Tổng số thư mời được cấp vào năm 2020 hiện đã đạt gần con số 5.000.

Để được chọn, các ứng viên cần phải nộp hồ sơ EOI tới SINP. Sau đó, SINP sẽ sử dụng hệ thống EOI để mời các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh ở tỉnh bang này, nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Các ứng viên quan tâm phải tạo hồ sơ EOI, và chứng minh năng lực của họ để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan. Các ứng viên cần liệt kê kinh nghiệm làm việc, giáo dục, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ của họ với tỉnh bang.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá năng lực của ứng viên, và cho họ điểm số trên thang điểm 100, của International Skilled Worker Points. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được nhận thư mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh,  trở thành thường trú nhân tại Canada.

Điểm CRS tối thiểu được yêu cầu trong buổi rút thăm ngày 24 tháng 9 là 82 cho cả hai hạng mục phụ.

Các ứng viên không yêu cầu phải có job offer để nhận được lời mời từ Saskatchewan. Tuy nhiên, các ứng viên cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc, thuộc một trong những ngành nghề có kỹ năng đủ điều kiện liên quan đến lĩnh vực của họ.

Các ứng viên được mời trong cả hai hạng mục cần có Educational Credential Assessments, cho biết mức độ so sánh bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ của người nước ngoài với chứng chỉ của Canada.

 

Danh mục phụ Express Entry

Trong vòng mời mới nhất này, tỉnh bang Saskatchewan đã đưa ra 278 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng cử viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: Chương trình Federal Skilled Worker, chương trình Federal Skilled Trades và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang nộp thông tin vào EOI cho tỉnh Saskatchewan, và họ đạt 82 điểm trên Bảng điểm của SINP, họ có thể được mời trong lần rút này.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ. 

 

Danh mục phụ Occupations In-Demand 

Danh mục phụ Occupations In-Demand dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Đã có 257 ứng cử viên Occupations In-Demand được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng viên cần có số điểm cấp tỉnh là 82 để được chọn.