Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
Tỉnh bang Saskatchewan mời 621 ứng viên theo diện PNP

Tỉnh bang Saskatchewan mời 621 ứng viên theo diện PNP

Ngày 15 tháng 9 vừa qua, tỉnh bang Saskatchewan đã mời 621 ứng viên nộp đơn xin đề cử tỉnh bang để trở thành thường trú nhân Canada.

Canada phát hành thêm 4.200 ITA cho Express Entry

Canada phát hành thêm 4.200 ITA cho Express Entry

Ngày 16 tháng 9, Canada đã tổ chức lễ rút thăm Express Entry lần thứ 163, mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin thường trú nhân.

Canada tiếp tục mời 13,645 người nhập cư mới trong tháng 7

Canada tiếp tục mời 13,645 người nhập cư mới trong tháng 7

Trong tháng 7 vừa qua, Canada đã đón nhận 13.645 thường trú nhân mới đến Canada, đây là con số rất thấp nếu so với nhiều năm trước, vì tháng 7 là một trong những tháng bận rộn nhất đối với người nhập cư Canada.

Tỉnh bang Ontario có thể sẽ chuyển sang hệ thống EOI mới

Tỉnh bang Ontario có thể sẽ chuyển sang hệ thống EOI mới

Thứ Ba ngày 8 tháng 9, bang Ontario đã đưa ra thông tin sơ bộ về cách các ứng viên nhóm EOI mới sẽ được xếp hạng và lựa chọn.

Phục hồi kinh tế: Canada có thêm 246.000 việc làm trong tháng 8

Phục hồi kinh tế: Canada có thêm 246.000 việc làm trong tháng 8

Theo CIC, các báo cáo cho thấy sự phục hồi kinh tế của Canada đang đi đúng hướng khi 1,9 triệu việc làm đã được tạo ra trong những tháng gần đây.