Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
Canada tiếp tục mời 4.200 ứng viên nhập cư cho Express Entry

Canada tiếp tục mời 4.200 ứng viên nhập cư cho Express Entry

Canada tiếp tục mời 4.200 ứng viên nhập cư cho Express Entry.

Ontario Mời 21 Doanh Nhân Trong Đợt Rút Thăm Nhập Cư Mới

Ontario Mời 21 Doanh Nhân Trong Đợt Rút Thăm Nhập Cư Mới

Ontario đã đưa ra 21 lời mời nhập cư theo diện nhập cư Doanh nhân tại tỉnh bang này.

Canada tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế nhập cảnh thêm 30 ngày

Canada tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế nhập cảnh thêm 30 ngày

Canada đang mở rộng các hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài đến trong một tháng nữa vì coronavirus tiếp tục đe dọa đến an toàn công cộng.

Saskatchewan mời 570 ứng viên cho chương trình PNP

Saskatchewan mời 570 ứng viên cho chương trình PNP

Saskatchewan đã tổ chức một cuộc rút thăm hôm 27 tháng 8, để mời 570 ứng viên nhập cư cho chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP).

Tỉnh bang Ontario tiếp tục mời 703 ứng viên chương trình PNP

Tỉnh bang Ontario tiếp tục mời 703 ứng viên chương trình PNP

Vào ngày 26 tháng 8, tỉnh bang Ontario đã tiếp tục tổ chức rút thăm Express Entry cho các ứng viên Đề Cử Tỉnh Bang. Trong đó, 703 ứng viên đã nhận được lời mời trong lần rút thăm này.