Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
Tình trạng Nhập cư Canada sẽ như thế nào hậu đại dịch?

Tình trạng Nhập cư Canada sẽ như thế nào hậu đại dịch?

Có rất nhiều yếu tố cần được xem xét khi nhìn về tương lai của hệ thống nhập cư Canada sau đại dịch COVID-19. Quá trình nhập cư Canada sẽ được định hình bởi yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, chính trị, năng lực xử lý và khả năng hòa nhập của những người nhập cư mới. Bên cạnh đó, mức độ nhập cư vẫn sẽ

Cho phép visitor visa xin giấy phép lao động không cần rời khỏi Canada

Cho phép visitor visa xin giấy phép lao động không cần rời khỏi Canada

Chính sách mới sẽ cho phép những cá nhân sở hữu visitor visa có thể xin giấy phép lao động mà không cần phải rời khỏi Canada.

Nhu cầu nhập cư vào Canada ngày một gia tăng bất chấp đại dịch Covid

Nhu cầu nhập cư vào Canada ngày một gia tăng bất chấp đại dịch Covid

Đại dịch COVID-19 không làm chùn bước những người có mong muốn nhập cư vào Canada. Ngược lại, nó còn làm gia tăng số lượng người đăng ký nhập cư hơn trước đây.

Canada cấp 600 lời mời nhập cư cho các ứng viên CEC

Canada cấp 600 lời mời nhập cư cho các ứng viên CEC

Lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng hai ngày, Canada đã tổ chức vòng mời Express Entry mới nhất ngày 20 tháng 8, để mời 3.300 ứng viên cho chương trình CEC

Canada phát hành 600 lời mời  thường trú cho các ứng viên PNP

Canada phát hành 600 lời mời thường trú cho các ứng viên PNP

Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Canada đã tổ chức lễ rút thăm Express Entry lần thứ 160, mời các ứng viên nhập cư nộp đơn xin thường trú. Đây là vòng rút thăm thứ ba diễn ra trong tháng này.