Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
Cập nhật chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario

Cập nhật chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario

Chương trình đề cử nhập cư Ontario (OINP) là một lộ trình phổ biến cho các ứng cử viên nhập cư vì Ontario đã ban hành 7.350 đề cử cấp tỉnh vào năm ngoái. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tỉnh này đã tổ chức bảy đợt rút thăm vào năm 2020, trong đó có ba đợt rút Đề cử tỉnh bang - OINP.

Express Entry #148 : Điểm CRS tiếp tục giảm sâu

Express Entry #148 : Điểm CRS tiếp tục giảm sâu

Đợt draw Express Express ngày 15 tháng 5 có số điểm CRS thấp nhất cho các ứng cử viên CEC (Canadian Experience Class ) kể từ tháng 1 năm 2019.

Express Entry #147: Điểm EE tăng lại sau lần giảm điểm kỷ lục

Express Entry #147: Điểm EE tăng lại sau lần giảm điểm kỷ lục

Trong buổi rút thăm Express Entry mới nhất vào ngày 13/05, 529 ứng viên đã được phát thư mời nộp đơn xin thường trú. Tính đến thời điểm hiện tại, Canada đã phát thư mời nhập cư đến 34,829 ứng viên đủ điều kiện.

Ontario phát lời mời nhập cư cho 403 ứng viên trong mảng công nghệ

Ontario phát lời mời nhập cư cho 403 ứng viên trong mảng công nghệ

Lần rút thăm Express Entry cho lĩnh vực công nghệ OINP mới nhất yêu cầu điểm số CRS thấp nhất kể từ lần rút đầu tiên, được tổ chức vào tháng 7 năm 2019, và giảm 46 điểm CRS kể từ lần rút thăm trước

Chương trình hỗ trợ CERB tiến hành mở giai đoạn nộp đơn thứ ba

Chương trình hỗ trợ CERB tiến hành mở giai đoạn nộp đơn thứ ba

Vừa qua, chính phủ Canada đã tiến hành triển khai giai đoạn thứ 3 của gói trợ cấp Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp (CERB) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid - 19.