Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6

Các câu hỏi thường gặp

Thường trú nhân Canada được hưởng các quyền lợi như công dân Canada gồm chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, sống và làm việc ở mọi nơi trên lãnh thổ Canada. Khác với công dân Canada, thường trú nhân Canada sẽ không có quyền bầu cử và làm việc trong các cơ quan chính phủ hay liên quan đến chính trị.

Bạn có thể kèm theo chồng hoặc vợ, đối tác hôn nhân theo quy định pháp luật, cùng với con cái phụ thuộc vào tài chính của bạn. Con cái dưới 22 tuổi được xem là phụ thuộc tài chính. Những người đi sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe để xác định cơ sở pháp lý.

Thời gian xử lý hồ sơ phụ thuộc vào các chương trình bạn chọn và số lượng thông tin mà bạn có. Tùy chương trình mà thời gian gia đình bạn sẽ khác nhau. Hãy liên hệ các chuyên viên của chúng tôi để có được lộ trình định cư chính xác nhất cho gia đình của bạn.

Trong vòng 3 năm, đương đơn phải vận hàng doanh nghiệp và: Quản lý bằng giá trị của các cổ đông khác hay 1/3 cổ phần của doanh nghiệp tại Canada. Trực tiếp quản lý doanh nghiệp tại Canada, và Tuyển dụng một người thường trú hoặc công dân Canada làm việc toàn thời gian, không phải là bạn hay thành viên trong gia đình bạn. Không thực hiện được những điều kiện nêu trên, Chính Phủ Canada có khả năng hủy bỏ thị thực nhập cư của bạn.

Là thẻ thường trú Canada, cho phép người sở hữu thẻ chứng minh tình trạng nhập cư của mình. Thẻ thường trú có giá trị 5 năm. Hết 5 năm thẻ sẽ cần được gia hạn. Thường trú nhân cần phải có thời gian sống ở Canada tối thiểu 2 năm trong 5 năm đó thì mới được gia hạn thẻ.

Still have a question? Ask your question here