Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Bốn loại bảo hiểm thất nghiệp tại Canada cần biết

Nếu bạn đã có ý định định cư Canada , thì nhất định phải biết về bảo hiểm thất nghiệp ở Canada. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay, nếu bạn không tìm hiểu kỹ về bảo hiểm sẽ rất thiệt thòi. Cùng Campbell Immigration tìm hiểu về bốn loại bảo hiểm thất nghiệp đang hiện có tại Canada.

Bốn loại bảo hiểm thất nghiệp tại Canada cần biết

-Nếu bạn đã có ý định du học hoặc định cư Canada , thì nhất định phải biết về bảo hiểm thất nghiệp ở Canada. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay, nếu bạn không tìm hiểu kỹ về bảo hiểm sẽ rất thiệt thòi. Cùng Campbell Immigration tìm hiểu về bốn loại bảo hiểm thất nghiệp đang hiện có tại Canada.

1) Employment Insurance ( Bảo hiểm thất nghiệp EI thông thường )

-Bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho những trường hợp bạn không thể làm việc (người bị mất việc ngoài ý muốn, nghỉ thai sản, nghỉ chăm con, nghỉ do mất khả năng lao động…), hầu hết sẽ nhận được 55% mức lương trung bình theo tuần. Để có được khoản tiền này, người lao động phải đóng bảo hiểm EI hàng tháng thông qua chủ lao động

Ngoài ra , người lao động phải làm tối thiểu 420 giờ trong 1 năm (tùy tỉnh bang sẽ có số giờ yêu cầu khác nhau, do tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh bang đó). Người lao động sẽ nhận bảo hiểm EI trong 14 tuần đến tối đa 45 tuần, tối đa là 573 CAD mỗi tuần. Trong trường hợp khẩn cấp, chính phủ Canada dự tính sẽ cấp bảo hiểm thất nghiệp tới 76 tuần. Người lao động cần cung cấp ROE ( Báo cáo công việc) cho chính quyền và thời gian chờ để có IE là 1 tuần.

Bên cạnh đó, bạn có thể nộp đơn xin EI online thông qua website Service Canada. 

2) EI Covid-19 (Emergency Care Benefit)

Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ 900 CAD mỗi tuần trong vòng 15 tuần dành cho các đối tượng sau

  • Người lao động, bao gồm những người hành nghề tự do bị cách ly hay bị nhiễm bệnh Covid-19 nhưng KHÔNG đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp EI thông thường
  • Người lao động, bao gồm những người hành nghề tự do phải chăm sóc cho người thân bị cách ly hay bị nhiễm Covid-19, nhưng KHÔNG đủ điều kiện có bảo hiểm thất nghiệp EI thông thường.
  • Bố mẹ mất việc, hay giảm giờ làm do phải trông trẻ hoặc quản lý trường học không có thu nhập

Không yêu cầu giấy khám sức khỏe.

3) Khoảng hỗ trợ 10% tổng quỹ lương dành cho chủ doanh nghiệp

Dự kiến chương trình hỗ trợ lương sẽ bắt đầu trong tháng 4, đây là gói hỗ trợ tiền lương nhằm giúp chủ doanh nghiệp không sa thải nhân viên

  • Khoản hỗ trợ tiền lương tạm thời (temporary wage subsidy ) cho doanh nghiệp nhỏ dự tính sẽ kéo dài trong 3 tháng
  • Hỗ trợ 10% tổng quỹ lương trong giai đoạn này, tối đa $1,375/lao động và $25,000 dành cho chủ doanh nghiệp
  • Khoản thanh toán sẽ được trừ trực tiếp vào payroll remittance hàng tháng
  • Nếu chủ doanh nghiệp đã đăng kí SUB (Quỹ trợ cấp thất nghiệp bổ sung) với Service Canada, các khoản thanh toán Sub không bị bên EI trừ tiền.

4) Giảm giờ làm kết hợp với bảo hiểm thất nghiệp

-Chương trình được chính phủ chia sẻ để giảm gánh nặng với doanh nghiệp. Người lao động có thể vừa nhận lương vừa nhận bảo hiểm với điều kiện sau:

  • -Người lao động đồng ý giảm giờ làm
  • -Người lao động đồng thời nhận lương và nhận bảo hiểm EI cùng 1 lúc
  • -Chương trình được chính phủ dự kiến thực hiện trong 76 tuần.