Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Cách thức hoạt động Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà/ Bố Mẹ Canada 2020

Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) sẽ được mở từ ngày 13 tháng 10. Đây được xem là cơ hội để các gia đình cùng nhau đoàn tụ tại Canada.

PGP 2020 sẽ mở từ ngày 13 tháng 10 lúc 12 giờ đêm EDT và ngày 3 tháng 11 lúc 12 giờ trưa EST. Trong thời gian này, công dân và thường trú nhân Canada sẽ có thể gửi biểu mẫu quan tâm đến nguyện vọng bảo lãnh trên trang web của IRCC. IRCC sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên các gia đình tiềm năng và mời họ gửi đơn đăng ký.

IRCC sẽ chấp nhận tối đa 10.000 đơn đăng ký PGP trong năm 2020. Theo kế hoạch, diện đoàn tụ này sẽ mở thêm một kỳ nộp hồ sơ khác vào năm 2021 và sẽ chấp nhận lên đến 30.000 đơn đăng ký vào năm tới. Nếu nhận được lời mời của IRCC sau ngày 3 tháng 11, các cá nhân và gia đình sẽ có 60 ngày để gửi đơn đăng ký bảo lãnh đã hoàn chỉnh của mình.

 

Tiêu chí tham gia Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) 2020 là gì?

Để đủ điều kiện tham gia PGP 2020, các cá nhân muốn bảo lãnh cần phải:

 • Là công dân Canada hoặc thường trú nhân 

 • Đủ 18 tuổi trở lên;

 • Định cư tại Canada;

 • Vượt qua mức thu nhập cần thiết tối thiểu. 

Các cá nhân đứng ra bảo lãnh cần ký cam kết về việc đảm bảo bạn có thể cung cấp tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ.

 • Hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm

 • Hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào đã trả cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm

Nếu cá nhân bảo lãnh cư trú tại Quebec, họ cần phải ký một cam kết bổ sung với tỉnh bang Quebec. Người bảo trợ cần chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập bằng cách gửi thông báo đánh giá của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA). Nếu bạn sống ở một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Quebec, bạn cần phải chứng minh thu nhập của mình trong 3 năm tính thuế vừa qua, nhưng yêu cầu chỉ là 1 năm nếu bạn sống ở Quebec.

Bạn cũng có thể có vợ /chồng hoặc người bạn đời chung ký tên để giúp bạn đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Tuy nhiên họ cũng phải đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện và tuân thủ thời gian cam kết 20 năm.

 

Tính toán quy mô gia đình cho chương trình nhập cư diện cha mẹ và ông bà 2020?

Quy mô gia đình là số người mà bạn sẽ chịu trách nhiệm về tài chính.

Để tính quy mô gia đình của bạn, vui lòng đếm:

 • Bản thân bạn

 • Vợ / chồng hoặc người bạn đời của bạn

 • Con cái phụ thuộc của bạn (chỉ bao gồm trẻ em dưới 22 tuổi và chưa kết hôn hoặc có quan hệ thông luật) - Chỉ bao gồm trẻ nhỏ bắt đầu từ năm chúng được sinh ra

 • Vợ / chồng của bạn hoặc con cái phụ thuộc của đối tác

 • Bất kỳ thành viên gia đình nào mà bạn và người đồng ký tên của bạn (nếu có) đã tài trợ trước đây và người mà bạn vẫn chịu trách nhiệm tài chính

 • Cha mẹ và ông bà bạn muốn bảo trợ và những người phụ thuộc của họ

 • Trẻ em phụ thuộc sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của bạn

 • Cha mẹ hoặc vợ / chồng của ông bà hoặc bạn đời của bạn ngay cả khi họ sẽ không đến Canada

 • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà của bạn

 

 Cách thức nộp đơn của chương trình nhập cư diện cha mẹ và ông bà?

Bước 1: Đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Bước 2: Hoàn thành biểu mẫu quan tâm trên trang web của IRCC từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.

Bước 3: Chờ lời mời được gửi đến trong quá trình rút thăm ngẫu nhiên của IRCC 

Bước 4: Gửi đơn xin tài trợ đã hoàn chỉnh đến IRCC trong vòng 60 ngày.