Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

Canada đã tổ chức một đợt rút thăm Express Entry mới với 4200 lời mời

Canada đã tổ chức một đợt rút thăm Express Entry mới vào ngày 30 tháng 9 với 4200 thư mời đã được phát ra.

Các ứng cử viên của Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang là một trong những ứng cử viên thành công ngày hôm nay cho lần rút thăm thứ ba liên tiếp. Điểm tối thiểu của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) trong vòng mời mới nhất này là 471, giảm 1 điểm so với lần rút thăm trước đó của tất cả chương trình, được tổ chức vào ngày 16 tháng 9.

Số lượng lớn Thư mời nộp đơn (ITA) được ban hành ngày hôm nay là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Canada vẫn cam kết chào đón mức nhập cư cao vào năm 2021 và hơn thế nữa. Hệ thống Express Entry của Canada quản lý hồ sơ của các ứng cử viên cho ba trong số các chương trình nhập cư thuộc hạng kinh tế chính của Canada - Lớp công nhân lành nghề liên bang (FSW), Lớp thương nhân có tay nghề liên bang (FST) và Lớp kinh nghiệm Canada (CEC).

Trong hệ thống Express Entry, các ứng viên đủ điều kiện cho các chương trình FSWC, FSTC, CEC và một số ứng viên thuộc Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) được cho điểm dựa trên Hệ thống xếp hạng toàn diện, hoặc CRS. CRS xem xét nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Các ứng viên được xếp hạng cao nhất trong nhóm Express Entry sẽ nhận được ITA và tại thời điểm đó, họ có thể đăng ký thường trú nhân Canada.

Cho đến nay, Canada đã gửi 78.350 ITA vào năm 2020, cao hơn nhiều so với 69.420 được phát hành cùng thời điểm vào năm 2017, một năm phá kỷ lục khác của Express Entry. Lần rút thăm mới nhất cho thấy quy tắc buộc phải được thực hiện vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 lúc 12:37:25 UTC. Điều này có nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm CRS từ 471 trở lên đã gửi hồ sơ của họ trước ngày và giờ này sẽ nhận được ITA trong vòng mời này.

Vòng mời mới nhất là đợt rút thăm Express Entry lần thứ 164 của Canada do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tổ chức. Đây cũng là lần rút thăm thứ 31 trong năm và lần rút thăm thứ năm của tất cả các chương trình được tổ chức kể từ khi Canada ngừng hoạt động vào ngày 18 tháng 3.

Trong khi phần lớn các đợt rút thăm của Express Entry thường liên quan đến các ứng viên từ cả ba chương trình, kể từ khi bắt đầu đại dịch và việc áp dụng các hạn chế đi lại, IRCC đã bắt đầu đưa ra các ngoại lệ cho quy tắc này. Giữa tháng 3 và đầu tháng 7, IRCC đã xen kẽ giữa các đợt rút thăm của chương trình CEC và PNP, nhưng số lượng ITA từ hai đợt rút thăm cộng lại thường lên tới 3.900 lời mời.