Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
blog-post-image

IRCC nối lại việc xử lý hồ sơ bất chấp các lệnh giới hạn nhập cảnh

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo sẽ tiếp tục việc xử lý hồ sơ visitor visa và eTA trực tuyến trong khi các lệnh hạn chế vẫn chưa được dỡ bỏ.

Để thúc đẩy việc xử lý các hồ sơ tồn đọng cũng như tạo điều kiện cho mọi cá nhân có thể đặt chân đến Canada ngay sau dịch, Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã ra thông báo nối lại các hoạt động xử lý visitor visa và thị thực điện tử eTA. Với việc tiếp tục xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng khi có thể trên các đơn của khác đăng ký sẽ giúp cơ quan IRCC đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ trong tương lai, vốn đã bị ảnh hưởng đáng kể vì dịch COVID-19 và giúp mọi người nhanh chóng đi lại khi các hạn chế du lịch được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, do các hạn chế du lịch hiện tại vẫn có hiệu lực, các ứng viên nên lưu ý rằng: ngay cả khi họ nộp đơn và xin thị thực du lịch  hoặc eTA, hầu hết mọi người sẽ không thể đến Canada vào thời điểm này. IRCC cũng tiếp tục xử lý Study permit và đơn xin Work permit nộp trực tuyến và đơn xin thường trú, trong phạm vi có thể. Hồ sơ giấy sẽ không được xử lý cho đến khi có thông báo mới.

Các biện pháp đã được đưa ra để đảm bảo ứng viên có đủ thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các bước trong quy trình đăng ký, bao gồm cả việc đưa ra sinh trắc học của họ. Một số trung tâm xin visa (VAC) đang bắt đầu mở cửa trở lại. Người nộp đơn có thể kiểm tra trang web để biết thông tin về VAC gần nhất với họ, vì vậy họ có thể đặt một cuộc hẹn để cung cấp sinh trắc học ngay khi họ có thể. Những người đủ điều kiện đi du lịch đến Canada vào thời điểm này phải có kế hoạch cách ly trong 14 ngày khi họ đến Canada. Điều này là bắt buộc, ngay cả khi họ không có triệu chứng. Những người không có kế hoạch không nên đến Canada.