Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
Dự án start up tạo ra hơn 3000 việc làm tại Canada

Dự án start up tạo ra hơn 3000 việc làm tại Canada

Chính phủ liên bang Canada vừa đưa ra một sáng kiến ​​mới để  kích cầu kinh tế các bang khu vực Atlantic Canada. Dự án Start up Ocean  là một phần của chương trình Innovation Superclusters Initiative, dự kiến ​​sẽ tạo ra hơn 3.000 việc làm và tạo ra hơn 14 tỷ USD cho nền kinh tế Canada.